Lægdsruller

bog forside

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Svært ved at læse lægdsrullerne? Køb bogen om gotisk håndskrift

Hvem er i lægdsrullen?

soldiersEn søn af en bondeknold kan du stort set altid finde i lægdsrullen, men der er en række mænd, der ikke kan findes.

I 1829 blev undtagelserne for værnepligt beskrevet sådan:
Adelen, gejstlige (præster mm) og embedsmænd og deres sønner.
Degne og skoleholdere og deres sønner.
Møllere, kromænd og håndværkere, sønner af fæstemøllere var dog værnepligtige.
Godsforvaltere, kontorbetjente og skovridere og deres sønner.
Gartnere med eksamen og herskabstjenere.
Byfolk, med mindre at de er født på landet.

Nogle havde fripas, og var derfor også undtaget:

Gamle og syge gårdmænd og enkers eneste søn.
Gifte husmænd med børn.
Gårdmænd, der havde købet eller fæstet en gård.
Bondesønner, der studerede eller havde taget en akademisk uddannelse.

Folk, der boede ved havet blev ikke optaget i hærens lægdsruller, men blev i stedet indkaldt til flåden i såkaldte søruller.

Disse er ikke omtalt her (endnu).

Men denne regel galdt for:
Folk, der boede på øer og i kystområder.
Købstadsbeboere, der ernærede sig af søen og deres sønner.
Skippere, styrmænd og gårdfæstere blev ikke indkaldt.