Lægdsruller

bog forside

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Svært ved at læse lægdsrullerne? Køb bogen om gotisk håndskrift

Hvad er lægdsruller?


Lægdsrullen er en fortegnelse over kanonføde... Lægdsrullen holder styr på, hvor de unge mænd befandt sig, så kongen altid kunne finde dem, hvis der blev krig. Lægdsrullerne starter i 1788 og følger en ung mands flytning fra sogn til sogn, imens han er i den skydedygtige alder. Nogle år opføres drengene fra fødslen og i andre år fra 15-18 års alderen. Et rigtigt godt værktøj for slægtsforskere, der vil vide, hvor en mand blev af eller hvor han kom fra.

 

Hvad kan jeg bruge det til?

Mette Fløjborgs hjemmeside er et eksempel på, hvordan man kan følge en mands flytninger indtil han er 36 år. Og et eksempel på, hvordan du registrerer dine fund i lægdsrullerne i programmet Legacy.

 

Mere om militærkarrieren

I de militære stambøger og stamkort kan du også være heldig at finde en person, hvis du ved hvilket kompagni han var i. Rigsarkivet opbevarer disse i København, og det er desværre kun på læsesalen dér, at man kan se dem. Læs mere om militære stambøger og stamkort på Rigsarkivets hjemmeside.