Lægdsruller

bog forside

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Svært ved at læse lægdsrullerne? Køb bogen om gotisk håndskrift

Online lægdsruller

Dette er den tunge vej ind til lægdsrullerne. Brug i stedet de fire funktioner i venstre side for at komme direkte ind til den rigtige bog. 

Rigsarkivet har nu lagt langt de fleste lægdsruller online. Den version, du finder omline, er den centralt førte version, nemlig Statens eksemplar. Den er ikke så udførlig som de lokale versioner - disse kan bestilles via det lokale Rigsarkiv, der har dem i papirversion eller på rullefilm. De lokalt førte ruller indeholder mange flere detaljer om personen - straffesager, sygdomme osv., som kan være udeladt i den centrale version. Find dem via Daisy og se dem på dit lokale Rigsarkiv.

 

Lægdsruller fra hele landet - hvis linkene er lidt 'tunge' at åbne er det ikke vores skyld, men Rigsarkivets ;-). Du burde komme lige lukt ind i himmerige, når linket åbner.
Landruller 1789-1864

Landruller 1. udskrivningskreds 1861-1931 - Frederiksborg/København
Landruller 2. udskrivningskreds 1861-1931 - Resten af Sjælland + Lolland og Falster
Landruller 3. udskrivningskreds 1860-1931 - Fyn og del af Vejle amt
Landruller 4. udskrivningskreds 1861-1931 - Randers, Århus, Ribe amter og resten af Vejle amt
Landruller 5. udskrivningskreds 1860-1931 - Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, Ringkøbing amter
Landruller 6. udskrivningskreds 1862-1932 - Bornholm
Landruller 7. udskrivningskreds 1911-1931 - Sønderjylland

Kort over udskrivningskredse

Lægdsruller fra København  
Linksamling til københavnske ruller.